De menopauzeconsulten worden gedaan door Ilse.

 

Een menopauzeconsult bestaat uit:

  • het verzamelen van administratieve, medische, gynaecologische en andere gegevens
  • de inventarisatie van de menopauzale klachten
  • het analyseren van de verkregen gegevens
  • informatie, advies en individuele begeleiding
  • indien nodig, de doorverwijzing naar een zorgverlener

Naargelang de aard van de klachten en de noden van de cliënt, worden er één tot drie consulten voorzien.

Het eerste consult duurt ongeveer 1u30 en kost €60. Vervolgconsulten duren ongeveer 1 uur en kosten €50.

 

Consult aan huis:

Op vraag van de cliënt, kunnen de menopauzeconsulten aan huis plaatsvinden.