non-DUALE COACHING

Coach: Dominique

 

Wat mag je verwachten?

De coaching die ik aanbied is een vernieuwende en afwijkende vorm van coaching. Het is gebaseerd op de wijsheid van non-duale spirituele stromingen en westerse psychologie.

Bij mij leer je niet om vaardiger te worden in het wegwerken, ontkennen, overstijgen of bevechten van vragen en problemen waarmee je geconfronteerd wordt. Ik bied je geen zelfverbeteringsprogramma aan; Je hoeft helemaal niet verbeterd te worden. Er is immers niets mis met jou. 

Wel zullen we samen het contact aangaan met die kwesties die jou bezighouden om ze daarna te aanvaarden en te onderzoeken wat ze in essentie zijn. 

Tijdens de coachingsessies zal je:

 

• ontdekken hoe jouw gedachten, gevoelens en beperkende zelfbeelden het menselijk lijden veroorzaken

• je realiseren dat je niet jouw gedachten en gevoelens bent

• de ideeën en gewoontepatronen loslaten die het zicht op jouw ware aard belemmeren

• jouw ego doorzien als een constructie van jouw mind en je daarmee disidentificeren 

• je verdiepen en inspireren

• jouw zoektocht naar geluk doorzien en loslaten, terugkeren in het hier en nu, en de rust en het welbevinden vinden waar je al die  

        tijd naar op zoek was

• leren rusten in dat ‘wat is’, te beginnen bij jezelf

• inzicht krijgen in wie je ten diepste bent

• de waarheid van wie je werkelijk bent, toelaten

• spontaan geluk en vrede laten opbloeien

• jouw contact herstellen met jouw ware natuur

• jouw liefde, wijsheid, mededogen, vreugde, creativiteit en wilskracht laten opbloeien

• jezelf, de ander en de wereld onvoorwaardelijk aanvaarden

 

Heb je interesse in een begeleiding?

Voorafgaand aan de begeleiding kom je naar het intakegesprek (ongeveer 1 uur).

Tijdens dat gesprek verwerf ik informatie over:

• jouw vraag om hulp

• de context

• de omgevingsfactoren en 

• jouw geschiedenis

Jij krijgt alle informatie over:

• het bedrag van de vergoeding voor de coachingsessies

• de aard van het proces zoals dit kan verlopen en de mogelijke consequenties daarvan op lichamelijk, emotioneel,  

        mentaal, relationeel en maatschappelijk gebied

• de duur van de begeleiding

• de benodigde inzet en zelfwerkzaamheid die van jou worden gevraagd

• de frequentie, de duur en de vorm van de sessies

Voorafgaand aan de feitelijke sessies maken we mondelinge of schriftelijke afspraken omtrent de vergoeding, frequentie, duur van de sessies, de annuleringsregeling en de beëindiging van het coachingcontract.

 

Kan ik de begeleiding beëindigen wanneer ik dat wil?

Ja, je hebt het recht om op elk tijdstip de coachingrelatie te verbreken.

 

Privacy

De mededelingen omtrent de inhoud van de contacten die in het kader van een coachingtraject plaats vinden, of informatie die ik over jou krijg in het kader van de begeleiding, zal zonder jouw schrifelijke toestemming in geen geval aan derden worden doorgegeven. Is deze ‘derde’ een huisarts dan is mondelinge toestemming voldoende.

 

Waar:

 • Praktijk Belgicalaan 39, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

 


MENOPAUZE

Coach: Ilse

 

Wat:

Een menopauzeconsult bestaat uit:

 • het verzamelen van administratieve, medische, gynaecologische en andere gegevens
 • de inventarisatie van de menopauzale klachten
 • het analyseren van de verkregen gegevens
 • informatie, advies en individuele begeleiding
 • indien nodig, de doorverwijzing naar een zorgverlener

Naargelang de aard van de klachten en de noden van de cliënt, worden er één tot drie consulten voorzien.

Het eerste consult duurt ongeveer 1u30 en kost €60. Vervolgconsulten duren ongeveer 1 uur en kosten €50.

 

Waar:

 • Belgicalaan 39, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
 • Praktijk Bijgaerden, Brusselstraat 313, 1702 Groot-Bijgaarden
 • Op vraag van de cliënt, kunnen de menopauzeconsulten aan huis plaatsvinden

Prijzen:

 • Eerste consult: duur: 1u30 - prijs: 60 euro
 • Vervolgconsult: duur: 1u - prijs: 50 euro