Pure Living is een centrum ter bevordering van de fysieke gezondheid en het mentaal welbevinden.

Wij zijn gespecialiseerd in voeding, beweging, slaap, stressbeheersing, menopauze en bewustzijnsontwikkeling.

Niet alleen individuen kunnen bij ons terecht. Wij werken ook samen met zorgverleners, bedrijven, instellingen en verenigingen.


Bevorderen van de fysieke gezondheid

Elk individu kan bij Pure Living terecht voor informatie of begeleiding ter bevordering van de fysieke gezondheid.

Wij werken volgens de principes van evidence based medicine en best practices die zowel in het westen als in het oosten worden gebruikt.

 

 • Wij informeren hetzij individueel door middel van advies, hetzij in groepsverband met voordrachten en training
 • Om welbepaalde ziekten of klachten te voorkomen bieden wij therapieën en groepslessen aan. 
 • Wij verwijzen individuen ook door naar zorgverleners. 

Bevorderen van het mentaal welbevinden

Mensen proberen niet alleen ziekte en fysiek lijden te vermijden, ze streven evenzeer naar vrede, liefde, wilskracht, mededogen en vitaliteit. Daarom biedt Pure Living ook training en coaching aan ter verbetering van het: 

 • emotioneel welbevinden: levensvrijheid, positieve gevoelens;
 • sociaal welbevinden: positieve visie op andere mensen, geloof in maatschappelijke vooruitgang, de maatschappij begrijpen, erin participeren en er zich thuis in voelen;
 • zelfrealisatie: een doel in het leven hebben, autonomie, zelfacceptatie, persoonlijke groei, positieve relaties en omgevingsbeheersing. 

De training en de coaching zijn gebaseerd op de wijsheid en mensvisie van non-duale spirituele stromingen en westerse psychologie. Ze kenmerken zich door een ervaringsgerichte benadering zonder dogma's of goeroes.


wij werken vanuit de volgende overtuigingen en ervaringen:

 • Het individu is als natuurlijk wezen verbonden met zijn omgeving. 
 • Het individu beschikt over een zelfgenezende kracht.
 • Het lichaam en de geest zijn een eenheid. 
 • Het individu is niet de optelsom van zijn of haar verleden, maar het pure, onbegrensde 'gewaarzijn' dat aan de basis daarvan ligt. 
 • Het individu is oneindig veel ruimer en ruimhartiger dan het zelfbeeld dat ego ons voorhoudt. 
 • Wijsheid, inspiratie en geluk zijn in elk individu te vinden. Zelfonderzoek brengt ons in contact met onze innerlijke wijsheid en de rijkdom aan universeel menselijke kwaliteiten.
 • Het geluk is geen eindresultaat of iets om na te streven, maar eerder een manier van ZIJN, een innerlijke staat van welbevinden die zich kenmerkt door inspiratie, door weten wat men wilt en te leven in harmonie met zichzelf. 

In onze aanpak hechten wij veel belang aan:

 • Het leven in harmonie met de natuur en het gebruik van toepassingen en therapieën met een natuurlijke werking.
 • Het individu en niet de ziekte, de emotie, het conflict, het probleem, de klacht, … 
 • Het doorzettingsvermogen, de zelfdiscipline en het inzicht van het individu in het helings- of genezingsproces. 
 • De zeven pijlers van 'levensstijl als medicijn': voeding, beweging, sociale steun, stressbeheersing, zingeving, slaap en milieu.
 • Het integreren van de inzichten en oefeningen in het dagelijks leven. 
 • Het ontwaken uit de droom van beperkende aannames en zelfbeelden. 
 • Het ontdekken wat het individu in wezen is, wat de wereld is en wat de relatie daartussen is. 
 • Diepe ontspanning, inspiratie, liefde, verbinding, acceptatie en mededogen.

samenwerking met zorgverleners

We werken samen met zorgverleners die:

 • hun patiënten naar ons doorverwijzen voor verdere begeleiding;
 • interesse hebben in complementaire methodes, oefeningen en toepassingen ter bevordering van de fysieke gezondheid en het mentaal welbevinden;
 • onze medewerking wensen bij het onderzoeken van de werkzaamheid  en de effecten van leefstijlprogramma's;
 • interesse hebben in voordrachten en lezingen over onze specialisaties.

Waar nodig zullen wij onze cliënten steeds doorverwijzen naar een zorgverlener. En in situaties waarbij de zorgverlener zijn of haar patiënt doorverwijst naar ons, bijvoorbeeld voor adviesverstrekking of begeleiding op het vlak van stressbeheersing, klachten in de menopauze, gewichtsbeheersing, voeding, ..., zullen wij de zorgverlener informeren over onze begeleiding of adviesverlening als de patiënt daartoe zijn toestemming heeft gegeven. 


samenwerking met bedrijven, instellingen en verenigingen

Bedrijven, instellingen en verenigingen die evenementen organiseren of wensen te organiseren in het kader van de gezondheidspreventie of het welzijn kunnen steeds bij ons terecht voor:

 • het geven van een voordracht
 • het geven van een groepsles
 • coaching door een gecertificeerde naturopaat en menopauzeconsulent
 • coaching door een gecertificeerde 'non-duaal coach'
 • de organisatie van een evenement

Blijf of de hoogte van onze activiteiten via onze nieuwsbrief

* indicates required

Pure Living gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om contact met u op te nemen en om updates op te sturen. Laat ons weten op welke manieren u van ons zou willen horen:

U kunt op elk moment van gedachten veranderen door op de link Abonnement opzeggen te klikken in de voettekst van elke email die u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via info@purelivingbrussels.be. We zullen uw gegevens met respect behandelen. Bezoek onze website voor meer informatie over onze privacypraktijken. Door hieronder te klikken, stemt u ermee in dat wij uw gegevens mogen verwerken in overeenstemming met deze voorwaarden.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Als je geen mail van ons vindt in jouw mailbox, is die mogelijks in jouw spam-berichten terecht gekomen.


Wij zijn ook op Facebook